fbpx

Powszechnie mówi się o różnych rodzajach zdrowia – od fizycznego czy psychicznego, poprzez społeczne, aż do duchowego. Zdrowy zatem może być nie tylko człowiek, lecz także społeczeństwo. Ponadto coraz częściej mówi się też o zdrowiu w biznesie. Bo zdrowa firma to wydajna firma.

Kompleksowe rozwiązania promocji zdrowia w miejscu zatrudnienia to dziedzina intensywnie rozwijana. Coraz więcej pracodawców zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wydajny pracownik to taki, który jest zdrowy. A zdrowa firma zatrudnia takich właśnie pracowników.

Czym jednak jest zdrowie?

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia z roku 1946 definiuje zdrowie jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. W 2013 r. została uzupełniona o aspekt duchowy oraz sprawność w zakresie prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego. Tak więc zdrowie to pojęcie bardzo szerokie i tak też warto je potraktować w kontekście firmy. Będąc prekursorem wellnessu korporacyjnego na polskim rynku, od wielu lat zbieram doświadczenia na temat tego, co tak naprawdę wpływa na siłę i wydajność pracownika. Takich obszarów – poza kompetencjami zawodowymi – jest kilka.

Obszary działania

Pierwszym aspektem jest zdrowie fizyczne pracownika. Problemy zdrowotne są uwarunkowane specyfiką wykonywanej pracy, kulturą organizacji oraz branżą. Kwestie krążenia czy cieśni nadgarstkowej będą przypisane do pracy biurowej. Problemy z kręgosłupem będą dotyczyć zarówno pracowników z siedzącym trybem pracy, jak i pracowników fizycznych, którzy np. dźwigają ciężary, jednak ćwiczenia, których będziemy uczyć pracowników, muszą być dobrane do specyfiki pracy. Bardzo ważne jest również edukowanie w zakresie zdrowego i zrównoważonego odżywiania. To, co jemy, powinno być dostosowane do tego, jak pracujemy, gdzie pracujemy, o której godzinie na ogół wstajemy czy mamy ważne spotkania itd. Często jednak pracownicy nie mają takiej świadomości, przez co czują się ociężali, mają problemy gastryczne, częste spadki energetyczne. Mówiąc o zdrowiu fizycznym, nie sposób pominąć sportu, ogólnie pojętego ruchu, a także konsekwencji różnych nałogów. Najnowsze badania na temat zdrowia Polaków nie brzmią optymistycznie, np. umieralność na choroby krążenia jest aż o 70 proc. wyższa niż średnia UE, 50 proc. Polaków ma problemy ze snem, a co trzeci dorosły miewa kłopoty z ciśnieniem.

Walka ze stresem

Ważnym obszarem wpływającym na to, jak człowiek pracuje, jest odporność psychiczna i umiejętność radzenia sobie z emocjami. Kumulowanie stresu wpływa na atmosferę w pracy, np. podnosi poziom konfliktów, obniża indywidualną koncentrację, w przypadku pracy fizycznej – obniża poziom bezpieczeństwa. Umiejętność radzenia sobie ze stresem wpływa zasadniczo na ogólną odporność organizmu. Niezwykle istotne jest, aby nauczyć ludzi sposobów na prawdziwą regenerację sił, wypoczynek, radzenie sobie ze stresem informacyjnym, zarządzanie emocjami w sytuacjach z trudnym klientem czy negocjacjach. Tu pomocne jest również wsparcie ludzi w realizowaniu ich osobistych pasji.

Kreowanie środowiska pracy

Kolejnym obszarem działania wpływającym na zdrowie organizacji jest kreowanie środowiska pracy oraz wypoczynku. Tu pracodawca może zapewnić warsztaty z ergonomii pracy, zmienić wystrój sal konferencyjnych, oświetlenie, czy np. zorganizować w budynku miejsce do relaksu.

Równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym

Balans praca–życie to kolejny temat, który w dobie wciąż rosnącego tempa życia dotyczy każdego. Jako firma zajmująca się wellnessem korporacyjnym inne działania zaproponujemy firmie konsultingowej z młodą i rywalizującą kadrą, a inne przedsiębiorstwu, w którym jest dużo osób w średnim wieku, które mają dorastające dzieci. Jeden z naszych klientów to organizacja, której pracownicy spędzają po 10 miesięcy poza domem; tu kwestie balansu pomiędzy pracą a życiem to głównie warsztaty uczące budowania relacji na odległość oraz działania wspierające rodziny pracowników.

Komunikacja

Kolejnym obszarem, który będzie się składał na zdrową firmę, jest komunikacja. Chodzi o komunikację wewnątrz firmy, z klientem zewnętrznym, ale też ogólnie rozumiane kompetencje społeczne pracowników. Ich tzw. zaplecze społeczne w postaci relacji z rodziną czy znajomymi będzie w dużym stopniu wpływało na stabilność psychiczną, a tym samym na ich wydajność pracy.

Bierna obecność

Te wszystkie wyżej omówione aspekty przekładają się na wskaźnik tzw. biernej obecności. Bo to właśnie on, a nie absencja, okazuje się być bolączką współczesnego pracodawcy. Pracownik, który przychodzi do pracy pomimo osłabionej kondycji psychicznej i fizycznej, jest mało wydajny, jego koncentracja, kreatywność i oporność na stres spada. Bierna obecność może obniżać wydajność pracownika aż o 40 proc.

Henry Ford powiedział kiedyś: „Firma, która zajmuje się wyłącznie zarabianiem pieniędzy to kiepska firma”. Przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie, którzy wchodzą w relacje między sobą, oddziałują na siebie, mają wpływ na jakość usług i produktów firmy, jej wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny, a także na otoczenie biznesowe. Każdą organizację możemy więc przyrównać do żywego organizmu, w którym wszystkie aspekty są ze sobą powiązane. Dopóki każdy organ działa sprawnie, całe organizm jest wydajny i dobrze funkcjonuje. Kluczowe jednak jest podejście strategiczne: kompleksowa diagnoza, stałe budowanie świadomości „pacjenta”, programy profilaktyki i edukacji, a w przypadku problemów – mądrze dobrane programy naprawcze.

Artykuł można przeczytać m.in. na stronie Gazety Finansowej.