fbpx
mindfullness

praktyka

świadomej obecności

 

Istotą Praktyki Świadomej Obecności jest bycie świadomie obecnym ze wszystkim, co dzieje się wewnątrz i wokół nas w chwili, która trwa, czyli teraz. W swoich zmysłach, w ciele i emocjach, z innymi osobami, naturą, otoczeniem.
UOBECNIANIE SIĘ uzmysławianie sobie wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości. Doświadczanie tego co dla nas miłe i tego czego nie akceptujemy; swojej strony światła i strony cienia.

praktyka

CZYM JEST

świadomej obecności

Nauka przebiega poprzez pracę z 12 zmysłami; wszystkie stanowią rodzaj furtek do chwili teraźniejszej. Wynikiem pracy z 10 niższymi zmysłami jest rozwój zmysłu jaźni, a tym samym, zmysłu współistnienia. Wszystko razem tworzy system ćwiczeń, których znaczenie i wartość można poznać tylko poprzez doświadczanie. Praktyka Świadomej Obecności nie jest terapią, techniką ani narzędziem rozwoju osobistego.  Stanowi naukę świadomego życia. Jeżeli wprowadzimy ją do naszej codzienności, to wszystko, co robimy, stanie się pełniejsze i bardziej wartościowe.

^

Odczuwamy większy spokój, bo mniej w nas myślowego chaosu. Pojawia się wrażenie, że czas zwalnia

^

Jesteśmy bardziej efektywni, płyniemy z „prądem życia” zamiast z nim walczyć i go hamować

^

Pod warstwami własnego ego – emocji, przekonań, iluzji – odkrywamy swoją prawdziwą naturę

^

Nasze życie nabiera jakości zamiast „ilości” – przeżywając świadomie każdą chwilę, dostrzegamy więcej i sięgamy głębiej

CO DAJE PRAKTYKA

świadomej obecności

^

W efekcie lepiej radzimy sobie z emocjami w życiu codziennym. Przestajemy utożsamiać się ze swoimi problemami. Nie podejmujemy decyzji pod wpływem emocji. Znajdujemy dystans, który pozwala na szersze widzenie i bardziej kreatywne rozwiązywanie życiowych sytuacji

^

Budujemy kontakt z własnym ciałem. Ciało uzyskuje utraconą grację i naturalność dziecka. W konsekwencji zaczynamy słuchać sygnałów, które ciało nam wysyła, np. jemy bardziej intuicyjnie, lepiej radzimy sobie w chorobie, dbamy o ciało z chęcią i akceptacją zamiast stosować drastyczne motywacje. To praca prozdrowotna

^

Relacje z ludźmi stają się prawdziwsze; zaczynamy odbierać ludzi takimi, jacy są, a nie przez pryzmat własnych oczekiwań i emocji. Jest w nas więcej naturalnej otwartości i akceptacji cudzej inności. Uczymy się patrzeć i słuchać oczami i uszami duszy.

praktyka świadomej obecności pozwala żyć pełniej i być w doświadczaniu swojej
pełni cokolwiek w życiu robisz i w cokolwiek wierzysz

OBECNY PODAJ DALEJ

misja akcji

„OBECNY- podaj dalej” to otwarty ruch, którego celem jest danie ludziom doświadczenia świadomej obecności w życiu – w chwili, która trwa, tu i teraz.   Akcja ma na celu dotarcie do jak największej ilości ludzi poprzez niesienie idei świadomego życia – „podawanie dalej". Każdy, kto doświadczył w sobie jakiejś zmiany, będzie tę akcję podawał dalej dając jednocześnie przykład własny.

We współczesnym świecie – pełnym gonitwy, chaosu informacyjnego, stresu i poczucia niespełnienia, najbardziej potrzebne jest ludziom zatrzymanie, spokój i poczucie sensu. To właśnie daje Praktyka Świadomej Obecności.

^

Spotkania otwarte w całej Polsce

^

8-tygodniowe Kursy Praktyki Świadomej Obecności (wydarzenia o charakterze artystycznym)

^

Imprezy integracyjne

^

Kanał  na Youtube  dla  OBECNYCH  „OBECNY- podaj dalej”

^

Publikacje, artykuły

Spotykamy się w całej Polsce na  SPOTKANICH OTWARTYCH, aby wspólnie praktykować Świadomą Obecność. Poruszamy tematy ważne dla każdego takie jak: zdrowie, emocje, poczucie własnej wartości, świadomość ciała, relacje itp.  Spotkania mają dla wielu ludzi charakter wzmacniający  i uzdrawiający.

Jeżeli chcesz zorganizować spotkanie w swoim miejscu zamieszkania napisz na bd@beatadyraga.pl 

Tu zdjęcia z kilku wydarzeń:

tematy niektórych spotkań:

SZTUKA NIEMYŚLENIA w czasach „królestwa głowy” – Jak otworzyć się na czucie?

Nasze czasy postawiły intelekt na piedestał a z człowieka uczyniły coś w rodzaju „głowy na patyku”. Myślimy za dużo a w zasadzie coś myśli za nas. Nie żyjemy tylko przemyśliwujemy swoje życie. Większość z nas ma problem z wyłączeniem ciągłego „myślotoku”, nakręcających się spirali myśli, bezustannie wpływających na nasze ciała i zdrowie. Wszystkie ważne dla człowieka wartości jak: kreatywność, spokój, miłość, radość życia nie pochodzą z głowy, ale z serca. OBECNOŚĆ jest drogą do tej właśnie przestrzeni, która pokazuje nam wartość i sens życia poza jego interpretacją i osądem. Poza myślą.

ZATRZYMAJ CZAS - Jak zwolnić czas i znaleźć równowagę

Wszyscy szukamy dodatkowego czasu, gonimy za czymś i nawet wtedy, kiedy to osiągamy gonić nie przestajemy. Być obecnym znaczy budować jakość chwili w opozycji do prób zwiększenia ilości czasu. Dzięki temu stajemy się bardziej efektywni, robimy więcej i czujemy się spokojniej. Budujemy radykalnie inną jakość swojego życia, pracy i relacji. Dzięki temu zaczyna w nas kiełkować coś niezwykle cennego – radość życia, która wynika z samego istnienia, a nie wyłącznie z osiągania zamierzonych celu. Radość podążania drogą.

OBECNOŚĆ A ZDROWIE - o nałogach, nawykach i naturalnej drodze do zdrowia

Jak zacząć dbać o siebie bez ciągłego pilnowania wagi, drastycznych zmian i równie drastycznych powrotów do starych przyzwyczajeń? Jak zmienić nawyki bez wyrzeczeń a z czystej troski o siebie samego. Praktyka Świadomej Obecności rozwija świadomość własnego ciała, otwiera człowieka na jego prawdziwe potrzeby, uczy głęboko wypoczywać, dbać o siebie z radością i poczuciem wolności wewnętrznej. Pomaga odzyskać intuicyjny kontakt z samym sobą i tym samym klucz do autoregeneracji organizmu. OBECNOŚĆ jest najczystszym procesem uzdrawiania siebie samego. Pomaga też w radzeniu sobie z bólem i cierpieniem.

MIŁOŚĆ WŁASNA– Jak odnaleźć miłość do samego siebie, troskę i samoakceptację?

Poczucie własnej wartości daje wyraz we wszystkim co robimy  w życiu; kształtuje nasze relacje z ludźmi, poziom życiowej satysfakcji, umiejętność realizacji własnych pragnień i potrzeb, karierę zawodową, aż w końcu zdrowie. W zasadzie całe życie jest w pewnym sensie odzwierciedleniem relacji "z samym sobą". I kim w zasadzie jest ten KTO kocha i KOGO kocha? Jak ŚWIADOMA OBECNOŚĆ pomaga odkryć miłość do samego siebie. Czym jest tak naprawdę miłość własna i jak ją odnaleźć poprzez codzienną praktykę obecności. Jak poprzez świadome życie odkrywać spokój w sobie, doświadczać własnej pełni zamiast kompulsywnie zmierzać do ideałów ze świata reklamy i własnych ukrytego wzorca.

MOŻESZ BRAĆ - Jak otworzyć się na dary od życia?

Czy znasz wiele osób, które potrafią ucieszyć się komplementem? Czy Ty potrafisz ucieszyć się komplementem bez myślenia „pewnie czegoś chce” albo „ podlizuje się”? Życie obdarowywuje nas cały czas: podsuwa nam potrzebne osoby i rozwiązania, wskazuje okazje. Czy je widzisz; czy też – w zaślepieniu i oczekiwaniu na własny, wyobrażony tok zdarzeń – przechodzisz obok nich obojętnie? Czy przyjmujesz chęć pomocy innych, ich współczucie i dobre słowa? Umiejętność brania to tylko część procesu „obiegu energii” , w którym liczy się zarówno dawania jak i przyjmowania. Jeżeli nie potrafimy brać to cóż możemy ofiarować? ŚWIADOMA OBECNOŚĆ otwiera nas zarówno na dzielenie się z innymi jak i przyjmowanie. Uczy dostrzegać dary losu, otwiera nas na to, że wszystko co się dzieje jest właśnie tym, co potrzebujemy otrzymać.