fbpx

Od kilku lat coraz więcej mówi się o filozofii Agile czyli tzw. zwinności w zarzadzaniu. Wywodzący się ze świata projektów informatycznych termin teraz przeniósł sia do obszaru zarzadzania, a obecnie w czasach pandemii nabiera nowego i dużego znaczenia. 

Jak pomyślę sobie o terminie „zwinność” to przychodzi mi do głowy człowiek, który uprawia sztuki walki wschodu. Żeby być zwinnym trzeba być: 

  • Po pierwsze – bardzo czujnym czyli uważnym, obecnym „tu i teraz”.
  • Po drugie – bardzo elastycznym, czyli nie przywiązującym się do swoich teorii, planów i scenariuszy. Otwartym  na wszelkie możliwe wersje wydarzeń.
  • Po trzecie – proaktywnym, czyli działającym tam gdzie trzeba i można, ale odpuszczającym te obszary, gdzie wpływu nie ma.

Obecne czasy to duży sprawdzian zwinności dla managerów. Piszę o managerach, bo to oni są głównymi ambasadorami postaw, sposobu myślenia i działania w organizacjach. I to od nich w dużej mierze zależy, czy ludzie podejdą do obecnej sytuacji jak do problemu czy raczej wyzwania, z którym sobie wszyscy poradzimy – jednego z wyzwań, które jest po prostu naturalną częścią życia. Podejście to wymaga jednak wysokiego poziomu miękkich kompetencji często związanych z solidną pracą nad sobą w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz dużej samoświadomości.
Założenia są proste, jednak w obliczu naszej kultury nastawionej na stałość – nie łatwe do wdrożenia. A przecież chodzi o to, żeby wprowadzać pewne rzeczy w praktyce, bo co tak naprawdę dają nam teorie bez praktyki? 

Bardzo ciekawe jest zestawienie tych niezbędnych do zwinnego zarzadzania kompetencji z terminem „zdrowia”. Filozofia wellness neguje stare statyczne podejście do terminu zdrowia oznaczającego po prostu brak choroby. Życie jest procesem, a nie stanem constance, w którym różne zmiany dzieją się bezustannie i trudno powiedzieć, co jest chorobą, a co nie. Lepiej to ująć w języku braku równowagi, który poprzez codzienny styl życia niwelujemy bądź pogłębiamy. Czy zdrowie to stan, czy raczej proces? Na przykład specjalizujący się w profilaktyce zdrowia i diagnostyce lekarze chińscy są w stanie wykryć chorobę na poziomie niedoboru energetycznego. Może to być początek poważnej choroby, którą nasza medycyna zdiagnozuje dopiero w fazie zaawansowanych skutków, np. rok później. Czy wtedy – przed rokiem byliśmy już chorzy czy zdrowi? Czy smutek to choroba? Czy kiedy mam problemy ze snem, to jestem chora czy zdrowa? „Zdrowy człowiek potrafi śmiać się z własnych zauroczeń sprawami błahymi”, pisał Friedrich W. Nietzsche. Jako ciekawostkę podaję poniżej test zdrowia George Oshawy, nieżyjącego już twórcy makrobiotyki. Oto siedem warunków zdrowia a za spełnienie każdego z nich otrzymuje się określoną liczbę punktów. Pełnia zdrowia to 100 punktów (zainteresowanych odsyłam do niezwykle interesujących publikacji na temat makrobiotyki).

1. Brak zmęczenia +5 punktów
2. Dobry apetyt +5 punktów
3. Głęboki i pełny sen +5 punktów
4. Dobra pamięć +10 punktów
5. Dobry humor +10 punktów
6. Jasność myśli i czynów +10 punktów
7. Życie sprawiedliwe i uczciwe +55 punktów

Największą ilość punktów dostajemy za życie sprawiedliwe i uczciwe. Cóż to oznacza według Oshawy? Otóż przede wszystkim życie w akceptacji i zrozumieniu dla porządku wszechświata, życie nim na co dzień bez walki z tym czego zmienić się nie da. Przyjmowanie tego co jest jakim jest i minimalizowanie w swojej głowie słowa „powinno” „powinno być inaczej”. Jest jak jest i dopiero wtedy możemy znaleźć rozwiązanie do tego, jak zmienić to co chcemy zmienić. Bez tej akceptacji nasza głowa marnuje czas i energię na walkę z wiatrakami.

Czy czegoś Ci to nie przypomina, czy nie chodzi tutaj właśnie o proaktywność, elastyczność, zwinność. A może oznacza to, że jeżeli pandemia nauczy nas większej elastyczności i zwinności, to będziemy też przy okazji bardziej zdrowi…..?

Beata Dyraga – jest prekursorem wellnessU korporacyjnego w Polsce i ekspertem w tej dziedzinie, mówcą, trenerem psychologii biznesu, coachem, nauczycielem świadomego rozwoju. Założycielka i prezes GRUPY PRODIALOG. Twórca wellbeingwej platformy WELLbay. Buduje kompleksowe programy wellbeingowe i wspiera HR w tym zakresie.