O Praktyce Świadomej Obecności

PRAKTYKA ŚWIADOMEJ OBECNOŚCI jest praktyką obecności w  codziennym życiu. 
Jej istotą jest bycie świadomie obecnym  we wszystkim, co dzieje się wewnątrz i wokół nas w chwili, która trwa, czyli teraz. W swoich zmysłach, w ciele i emocjach, z innymi osobami, naturą, otoczeniem. 
UZMYSŁAWIANIE sobie wewnętrznej i zewnętrznej rzeczwistości. Doświadczanie tego co dla nas miłe i tego czego nie akceptujemy; swojej strony światła i strony cienia. 

Nauka przebiega poprzez pracę z 12 zmysłami; wszystkie  stanowią rodzaj furtek do chwili teraźniejszej. Oprócz tradycyjnych 5 zmysłów, jak np. DOTYK, SMAK czy SŁUCH, pracujemy m.in. ze ZMYSŁEM ŻYCIA, dzięki któremu człowiek konfrontuje wszystko, co w danej chwili czuje w swoim ciele i w emocjach. Kolejną furtką jest ZMYSŁ RUCHU, który – jak u małego dziecka – pozwala znaleźć najlepszą dla nas pozycję ciała, wywołuje ruch prozdrowotny  przynoszący samoregenerację. Otwiera na kontakt z ciałem i jego potrzeby.
Wynikiem pracy z 10 niższymi zmysłami , jest rozwój zmysłów wyższych: ZMYSŁU WSPÓŁISTNIENIA I ZMYSŁU JAŹNI.

BEATA DYRAGA, PRAKTYKA ŚWIADOMEJ OBECNOŚCIWszystko razem tworzy system ćwiczeń, których znaczenie i wartość można poznać tylko poprzez doświadczanie.

Symbolem Praktyki, a jednocześnie narzędziem, z którym pracujemy jest  spirala. 
Spirala obrazuje proces rozwoju świadomości człowieka poprzez zmysły - jest drogą do zmysłu jaźni. Narzedzie to powstało, aby ułatwić uczestnikom warsztatów proces zrozumienia tego, co się dzieje w wyniku praktyki.


Co daje Praktyka Świadomej Obecności

  • W efekcie lepiej radzimy sobie z emocjami w życiu codziennym. Przestajemy utożsamiać się ze swoimi problemami. Nie podejmujemy decyzji pod wpływem emocji. Znajdujemy dystans, który pozwala na szersze widzenie i bardziej kreatywne rozwiązywanie życiowych sytuacji.
  • Odczuwamy większy spokój, bo mniej w nas myślowego chaosu.
  • Jesteśmy bardziej efektywni, płyniemy z „prądem życia” zamiast z nim walczyć i go hamować.
  • Pojawia się wrażenie, że czas zwalnia.
  • Nasze życie nabiera jakości zamiast „ilości” – przeżywając świadomie każdą chwilę, dostrzegamy więcej i sięgamy głębiej.
  • Relacje z ludźmi stają się prawdziwsze; zaczynamy odbierać ludzi takimi, jacy są, a nie przez pryzmat własnych oczekiwań i emocji. Jest w nas więcej naturalnej otwartości i akceptacji cudzej inności. Uczymy się patrzeć i słuchać oczami i uszami duszy.
  • Pod warstwami własnego ego – emocji, przekonań, iluzji – odkrywamy swoją prawdziwą naturę.

PRAKTYKA ŚWIADOMEJ OBECNOŚCI nie jest terapią, techniką ani narzędziem rozwoju osobistego. Stanowi naukę świadomego życia. Jeżeli wprowadzimy ją do naszej codzienności, to wszystko, co robimy, stanie się  pełniejsze i bardziej wartościowe.  Nie przynależy do żadnej filozofii ani religii. Każdy z tej praktyki wynosi to, na co jest gotów, i co jest mu potrzebne. Może to być  lepsze radzenie sobie w pracy, jak również głęboki duchowy rozwój.

PRAKTYKA ŚWIADOMEJ OBECNOŚCI pozwala żyć pełniej i być w doświadczaniu swojej pełni cokolwiek w życiu robisz i w cokolwiek wierzysz;

BO NIE DROGA SIĘ LICZY A TO, JAK ŚWIADOMIE NIĄ IDZIESZ.

Zobacz dostępne WARSZTATY

Przeczytaj opinie uczestników zajęć