Słowem wstępu

 

Istotą Praktyki Świadomej Obecności jest bycie świadomie obecnym ze wszystkim, co dzieje się wewnątrz i wokół nas w chwili, która trwa, czyli teraz. W swoich zmysłach, w ciele i emocjach, z innymi osobami, naturą, otoczeniem.  UZMYSŁAWIANIE sobie wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości. Doświadczanie tego co dla nas miłe i tego czego nie akceptujemy; swojej strony światła i strony cienia. 

Nauka przebiega poprzez pracę z 12 zmysłami; wszystkie  stanowią rodzaj furtek do chwili teraźniejszej. Wynikiem pracy z 10 niższymi zmysłami jest rozwój zmysłu jaźni, a tym samym, zmysłu współistnienia. Wszystko razem tworzy system ćwiczeń, których znaczenie i wartość można poznać tylko poprzez doświadczanie.

Praktyka Świadomej Obecności nie jest terapią, techniką ani narzędziem rozwoju osobistego. 

Stanowi naukę świadomego życia. Jeżeli wprowadzimy ją do naszej codzienności, to wszystko, co robimy, stanie się  pełniejsze i bardziej wartościowe. 

 

Co daje Praktyka Świadomej Obecności


  • W efekcie lepiej radzimy sobie z emocjami w życiu codziennym. Przestajemy utożsamiać się ze swoimi problemami. Nie podejmujemy decyzji pod wpływem emocji. Znajdujemy dystans, który pozwala na szersze widzenie i bardziej kreatywne rozwiązywanie życiowych sytuacji.
  • Odczuwamy większy spokój, bo mniej w nas myślowego chaosu.

 

  • Jesteśmy bardziej efektywni, płyniemy z „prądem życia” zamiast z nim walczyć i go hamować.

 

  • Pojawia się wrażenie, że czas zwalnia.

 

  • Budujemy kontakt z własnym ciałem. Ciało uzyskuje utraconą grację i naturalność dziecka. W konsekwencji zaczynamy słuchać sygnałów, które ciało nam wysyła, np. jemy bardziej intuicyjnie, lepiej radzimy sobie w chorobie, dbamy o ciało z chęcią i akceptacją zamiast stosować drastyczne motywacje. To praca prozdrowotna.

 

  • Nasze życie nabiera jakości zamiast „ilości” – przeżywając świadomie każdą chwilę, dostrzegamy więcej i sięgamy głębiej.

 

  • Relacje z ludźmi stają się prawdziwsze; zaczynamy odbierać ludzi takimi, jacy są, a nie przez pryzmat własnych oczekiwań i emocji. Jest w nas więcej naturalnej otwartości i akceptacji cudzej inności. Uczymy się patrzeć i słuchać oczami i uszami duszy.

 

  • Pod warstwami własnego ego – emocji, przekonań, iluzji – odkrywamy swoją prawdziwą naturę.
 

Czytaj więcej o Praktyce Świadomej Obecności 


Przejdź do WARSZTATÓW